Valt ämne

Wikipedia

SOS Alarm Sverige AB är ett svenskt offentligägt företag, som driver nödnumret 112 i Sverige. Bolaget ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer i Wikipedia