Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Militär utbildning förekommer i alla världens väpnade styrkor och är oftast militärens huvuduppgift i fredstid.

Läs mer i Wikipedia