Wikipedia

Ett sågverk är en skogsindustriell anläggning för uppsågning av timmer till trävaror som plank och brädor.

Företagsklimatet i Sverige har sedan 1960-talet gjort att de mindre cirkelsågverk som var vanligt förekommande i det närmaste har försvunnit. Större sågverksindustrier står idag för merparten av den svenska virkesproduktionen.

Läs mer i Wikipedia