Valt ämne

Wikipedia

Särskola är en skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De behöver längre tid för att lära sig nya saker och undervisningen sker därför i ett långsamt tempo.

Internationellt kan målgruppen för särskolan variera. I Sverige vänder sig särskolan till barn med utvecklingsstörning samt elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Tidigare kunde även elever med autism eller autismspektrumstörning bli mottagna i särskolan. Därutöver finns specialskolan som vänder sig till döva barn och barn med hörselskada.

...

Läs mer i Wikipedia