Valt ämne

Wikipedia

Särdals kvarn är en väderkvarn i Särdal, nära Haverdal i Halmstads kommun. Den är av holländsk typ och sex våningar hög. Kvarnen byggdes 1890 var i drift fram till 1967, i slutet dock med eldrift.

Särdals kvarn är en sedan 24 oktober 1980 byggnadsminneförklarad. Inte bara själven kvarnen utan även tillhörande byggnader som mjölnarbostad och magasin är bevarade.

Läs mer i Wikipedia