Valt ämne

Wikipedia

Rotary är en internationell organisation som består av yrkesverksamma män och kvinnor. Medlemmarna som kallas "rotarianer" är organiserade i autonoma klubbar. Rörelsen har 1,2 milj medlemmar i mer än 32 000 klubbar i 200 länder. Dessa klubbar är i sin tur medlemmar av Rotary International. Medlemssammansättningen utgörs av personer från olika verksamheter inom näringsliv, samhälle och organisationer, med gemensamt intresse för Rotary Internationals idéer, engagemang och det gränslösa nätverkets möjligheter. Rotary International genomför globala humanitära projekt. Ett av Rotary Internationals största projekt har varit och är alltjämt att utrota polio i världen genom en flerårig mångmiljardsatsning kallad PolioPlus.

Rotary intresserar sig, och verkar, för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället – att "verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning" – vilket man menar utgör en förutsättning för fred i världen. Man ser medlemmarnas

...

Läs mer i Wikipedia