Valt ämne

Wikipedia

Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare. Målet för spelet är att angripa (”schacka”) motståndarens kung på ett sådant sätt att kungen inte längre har några regelrätta drag till sitt förfogande. Kungen är då schackmatt. Schackbrädet består av 64 omväxlande vita och svarta rutor. Vid spelets början har den ene spelaren ("vit") 16 vita pjäser och den andre spelaren ("svart") 16 svarta pjäser.

Schack är ett av de äldsta och mest spridda spelen. Det har troligen sitt ursprung i Indien på 500-talet och nådde Europa via Persien och Arabvärlden. Namnet "schack" härstammar från det persiska ordet shah, som betyder "kung". De nuvarande reglerna kom till i Spanien på 1400-talet, med några få undantag. Officiella världsmästare finns sedan 1800-talet och den nuvarande (Magnus Carlsen) är den sextonde i ordningen.

Ett schackparti kan delas in i tre faser; öppningen, mittspelet och slutspelet. Både strategi (en långsiktig plan) och taktik (kortsiktiga manövrar

...

Läs mer i Wikipedia