Valt ämne

Wikipedia

Röda Korset är en internationell humanitär rörelse med 14 miljoner volontärer i hela världen. Den grundades för att skydda mänskligt liv och hälsa, för att garantera respekten för alla människor, och för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Rörelsen består av flera olika organisationer som är juridiskt oberoende av varandra, men förenas inom rörelsen genom gemensamma grundläggande principer, mål, symboler, stadgar och styrande organisationer. Rörelsens delar är:

...

Läs mer i Wikipedia