Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Rådhus var en byggnad som inrymde en (svensk) stads tingsrätt (rådhusrätt). I vissa städer kunde byggnaden även innehålla ämbetslokaler för stadens förvaltning, medan denna byggnad i många större städer benämn(t)s stadshus. Det svenska domstolsväsendet är sedan 1971 statlig verksamhet (samtidigt med att Sveriges städer förvandlades till kommuner), men ordet rådhus används fortfarande ofta för byggnaden med dess nuvarande funktioner.

...

Läs mer i Wikipedia