Valt ämne

Wikipedia

Räddningstjänst är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Läs mer i Wikipedia