Valt ämne

Wikipedia

Fiskevård innebär insatser i vattendrag för att gynna en eller flera fiskarter. Till fiskevård räknas biotopförbättringar, fiskevårdande fiske samt utplantering av fisk. Även vattenvård, som till exempel sjökalkning kan räknas som fiskevård. Fiskevård utförs oftast av fiskevårdsområden och fiskeklubbar, och finansieras i regel genom försäljning av fiskekort. I Sverige ges rådgivning om fiskevård av Hushållningssällskapet och Sportfiskarna.

Läs mer i Wikipedia