Valt ämne

Wikipedia

Viltvård är åtgärder som hjälper djur (vilt) att överleva: exempelvis utfodring, anläggning av våtmarker och predatorkontroll. Viltvårdsåtgärder syftar till att producera vilt och är ofta en förutsättning för att kunna bedriva jakt, samtidigt som de bevarar och helst ökar viltstammarnas storlek och produktivitet. Viltvård, framför allt biotopförbättringar, kan också direkt eller indirekt gynna andra arter (till exempel småfåglar) och inte bara det jaktbara viltet. På samma sätt kan viltvård och biotopförändring direkt eller indirekt missgynna andra arter (till exempel småfåglar). Biotopförbättringar kan ibland också ha landskapsvårdande effekter. De olika viltvårdsåtgärderna utförs vanligen av jägare och jaktlag. Om jägaren själv inte äger sin jaktmark kräver större biotopförbättrande åtgärder samråd med markägaren. Utbildning och rådgivning om viltvård ges av Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.

...

Läs mer i Wikipedia