Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Mjölk är en vätska som produceras av däggdjurshonors mjölkkörtlar och är den primära näringen till deras ungar innan de kan tillgodogöra sig annan föda. Termen avser oftast mjölk från kor, men denna kan även benämnas komjölk för att särskilja från andra sorters mjölk medan människans mjölk brukar kallas bröstmjölk. Enligt en dom i EU-domstolen får enbart mjölk från däggdjur kallas mjölk, med några få undandag.

Läs mer i Wikipedia