Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, både avseende tamdjur och vilda djur i frihet och i djurparker. Ämnesområdet motsvarar alltså medicinen, fast tillämpat på djur, och är både en vetenskap och ett yrkesområde.

Veterinärmedicinen har under de senaste årtiondena utvecklats snabbt tack vare avancerade metoder för diagnostik och terapi. Veterinärmedicinskt utbildade personer garanterar också kvaliteten, kvantiteten och säkerheten på livsmedlen genom kontroll av djurbesättningar, enskilda djur och produkter avsedda som livsmedel.

Djurens ekonomiska värde spelar stor roll i sammanhanget. Sporthästar som kan vara värda hundratusentals kronor och mer är värda att kosta på mer än en vanlig ko. I flera länder är veterinärmedicinen avseende hästar mycket specialiserad. Det kliniska arbetet med hästar omfattar ofta problem av lokomotorisk och ortopedisk art men även lidanden i mag- och tarmkanalen såsom kolik samt infektioner och andra

...

Läs mer i Wikipedia