Valt ämne

Wikipedia

Markvetenskap är en forskningsdisciplin där man studerar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper.

Markvetenskap är ett universitetämne vid Institutionen för mark och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Institutionen för markvetenskap var en egen institution fram till mars 2008 då den slogs samman med Institutionen för skoglig marklära och därigenom bildade Institutionen för mark och miljö.

...

Läs mer i Wikipedia