Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Privatekonomi kallas den gren av ekonomin som behandlar privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och dylikt.

De tyngsta elementen i en privatpersons utgifter är vanligen bostadskostnader (direkta och i form av ränta på bostadslån), transportkostnader samt kostnader för mat, kläder och andra förbrukningsvaror. Vad inkomsterna beträffar rör det sig framför allt om lön för arbete, avkastning av kapital eller olika former av bidrag som pension. Man kan också bedriva egen rörelse.

...

Läs mer i Wikipedia