Valt ämne

Wikipedia

Stickning är en textil teknik. Många av termerna inom stickning används också vid virkning även om det är helt olika tekniker att av garn eller tråd framställa textila produkter.

När man stickar lägger man upp det antal maskor som mönstret erfordrar för den del av plagget eller produkten som kan stickas i ett stycke. Från maskorna fortsätter arbetet att varv för varv tillfoga nya maskor med hjälp av stickor. Variationen i stickningen erhålls genom en blandning av räta och aviga maskor, omslag, platsbyten av maskor, vridning av maskor, utökningar och sammantagningar.

Räta och aviga maskor har inte att göra med rät- och avigsida på stickalstret – vilket handlar om vilken sida som ses som fram- respektive baksida av arbetet – utan huruvida garnet löper in i maskan framifrån eller bakifrån öglan. Huruvida en maska beskrivs som rät eller avig handlar egentligen om från vilket håll maskan betraktas; en rät maska är, sedd från andra sidan av arbetet, en avig maska och

...

Läs mer i Wikipedia