Underordnande ämnen

Wikipedia

En distributionskanal är en eller flera organisationer som samarbetar för att göra en produkt tillgänglig för slutlig konsument eller annan användning. Företag kan antingen välja att sälja direkt till konsument eller använda sig av en eller flera mellanhänder. Det kan ta tid att bygga upp bra relationer mellan de olika mellanhänderna då det är en trögföränderlig process.

Valet av distributionskanaler är ett strategiskt beslut som är avgörande för företagets framtid.

...

Läs mer i Wikipedia