Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt. Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Ett företag kan anskaffa sig nya produkter på två sätt. Det ena är genom förvärv, vilket innebär att man köper ett helt företag, ett patent eller en licens som tillåter företag att producera ett annat företags produkter. Det andra är genom att företaget själv skapar nya originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar och nya märken som företaget utvecklar. När ett företag ska ta fram nya produkter går de igenom ett flertal faser. Dessa är idégenerering, idéhantering, konceptutveckling och test, utveckla en marknadsföringsstrategi, affärsanalys, produktutveckling, testmarknadsföring och slutligen kommersialisering. Nya produkter är viktiga för både konsumenter och marknaderna som säljer produkterna. För konsumenterna skapar det nya lösningar

...

Läs mer i Wikipedia