Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Trafikflyg är kommersiell luftfart enligt tidtabell, för transport av betalande passagerare och gods.

Trafikflyg brukar utföras av flygbolag, och delas in i reguljärflyg och charterflyg. Reguljärflyg är ofta indelat i olika komfortklasser - ofta affärsklass och ekonomiklass.

Läs mer i Wikipedia