Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Skeppsbyggnad är konsten att konstruera och bygga skepp och fartyg. Skeppsbyggnad utövas på ett skeppsvarv, historiskt byggdes skeppen på en stapelbädd belägen på en strand. Skeppsbyggnad har mycket grundläggande teknik och fackspråk gemensamt med båtbyggnad. Skeppsbyggnad har historiskt sett haft en stor betydelse för handel och sjöfart, samt för olika folks utbyte av kunskap och seder mellan varandra. Det moderna skeppsbyggandes material och teknik har endast funnits en kort tid av människans utövande av konsten, de grundläggande principerna har ej förändrats.

Läs mer i Wikipedia