Valt ämne

Wikipedia

En motorcykel, ofta förkortat mc, är ett motorfordon med två, tre eller fyra hjul. Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar; mycket lätta motorcyklar kan benämnas moped. De äldsta motorcyklarna är från slutet av 1800-talet.

Läs mer i Wikipedia