Valt ämne

Wikipedia

Polisstation är en byggnad eller en lokal, som fungerar som bas för polisverksamheten på en ort, i en stadsdel eller inom annat begränsat område.

Läs mer i Wikipedia