Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Tryckeri är en lokal för tryckning av exempelvis tidningar eller ett företag som utför grafisk tryckning. Förleden "tryck" härrör från arbetsprocessen där text eller bilder med hjälp av tryck förs över på papper eller annat material. Detta kan ske manuellt eller maskinellt. Traditionellt hörde även sättning till tryckeriets uppgifter, men sedan fotosättning har blivit allt vanligare utförs detta arbetsmoment numera redan i redaktionen.

...

Läs mer i Wikipedia