Valt ämne

Wikipedia

Piksborg är en borgruin från senare delen av 1300-talet med rester av pålsättning i vattnet, belägen på en ö i sjön Bolmens södra ände, väster om Ljungby i Annerstads socken inom nuvarande Ljungby kommun.

Borgen var byggd i trä med jordvallar, strategiskt belägen i det dåvarande gränslandet mot Danmark. Den användes som gränsbefästning och som centrum för kungens fogdar i Sunnerbo.

Namnet Piksborg kommer efter halländske riddaren Ebbe Pik, som även ägde gods i Finnveden på 1360-talet. I slutet av 1300-talet hamnade borgen i Abraham Brodersson Tjurhuvuds ägo. 1434 nåddes borgen av en av Engelbrekts upprorshärar. Olof Ragnvaldsson, fogde på borgen, förhandlade med ledaren för upprorsmännen, Herman Berman. Under förhandlingarna stacks borgen i brand. Borgen totalförstördes och övergavs.

År 1908 grävdes Piksborg ut under ledning och på bekostnad av civilingenjör Algot Friberg och kapten Bror Kugelberg.

Piksborgs järnvägsstation

...

Läs mer i Wikipedia