Valt ämne

Wikipedia

Falskmynteri innebär förfalskning av pengar - sedlar eller mynt.

Myntförfalskning kan utföras antingen genom att göra efter eller att förändra ett äkta mynt. Sedelförfalskning har genom allt mer avancerade sedeltryckningsmetoder med avsikt att försvåra olaglig pressning blivit ett allt mindre förekommande brott i västvärlden. Falskmynteri har alltid straffats hårt, främst på grund av att omfattande falskmynteri kan rubba den ekonomiska balansen i ett land, och minska förtroendet för valutan.

Läs mer i Wikipedia