Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Metallurgi är läran om framställningen av metaller. Metallurgin är därför en del av ingenjörsvetenskapen. Även framställning av legeringar och halvmetaller räknas till metallurgins område. Metallframställning utgår ofta från malm, men kan även bygga på andra källor såsom salter eller skrot.

Arkeometallurgi är studiet av äldre tiders metallframställning och innefattar ofta även bearbetningen av metallen, till exempel smide och gjutning. Även undersökningar av anläggningar knutna till metallhanteringen, som gruvor, järnframställningsplatser, gjuterier och smedjor, räknas till arkeometallurgi.

Läs mer i Wikipedia