Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Oskarström är en tätort i Halmstads kommun i Hallands län.

Oskarström ligger utmed riksväg 26 (Nissastigen) 17 km nordost om Halmstads centrum. Samhället breder ut sig på båda sidor om Nissans dalgång och ligger där lummigt inbäddad omgiven av lövskogsklädda höjder och granskog.

Läs mer i Wikipedia