Valt ämne

Wikipedia

Orrar (Lyrurus) är ett släkte fälthöns av underfamiljen skogshöns som omfattar de två palearktiska arterna kaukasisk orre och orre.

Läs mer i Wikipedia