Valt ämne

Wikipedia

Onsjö är en stadsdel i Vänersborg, belägen söder om Karls grav, i närheten av stadens föregångare Brätte i Naglums socken.

Onsjö är en relativt ung stadsdel som växte snabbt under 1980-talet. Vänersborgs kommun köpte området 1974, som fram till dess ingått i Onsjö fideikommiss. Den siste fideikommissarien, friherre Eric Haij (1906–1973) hade avlidit året dessförinnan. Onsjö säteri hade då varit i släkten Haijs ägo sedan 1770, och fideikommiss sedan 1786. Vollrat Vilhelm Haij uppförde huvudbyggnaden vid Onsjö säteri 1773–74 och den totalförstördes i en brand 1982. De kvarvarande byggnaderna från fideikommisset används idag av Onsjö Golfklubb. Inom golfbanans område ligger Onsjö gravkapell från 1793 som uppfördes åt översten Volrat Wilhelm Haij och dennes familj och kommande generationer. Det är byggt av tegel från det då närliggande Brinkebergs tegelbruk. Gravkapellet skändades 1959 av ungdomar och efter det beslöt man att flytta kvarlevorna till en familjegrav vid Vassända

...

Läs mer i Wikipedia