Valt ämne

Wikipedia

Olycka, olyckshändelse eller våda, innebär att något går fel utan att någon menade det, till exempel bilar krockar på vägen, båtar sjunker i havet, flygplan havererar eller hus brinner upp sedan någon glömt släcka stearinljus. Ibland resulterar olyckor i skador och dödsfall, ibland inte.

Olyckor kan förebyggas på olika sätt, till exempel att ha skyltar där det står till exempel "Glöm inte att släcka ljusen", installera alkolås i bilen etc.

Tekniskt sett räknas en händelse inte som olycka om någon medvetet orsakat den, till exempel om terrorister före starten mixtrat med motorn i ett flygplan så att det havererar. Då rör det sig istället om attentat eller sabotage.

...

Läs mer i Wikipedia