Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Könsroller – eller genusroller – syftar på socialt och kulturellt kopplade skillnader mellan könen. De kan relatera till beteenden och värderingar, normer och föreställningar, resurser, makt och prestige. Modern forskning betonar att skillnaderna hänger samman med ett samhällsövergripande könsmaktssystem, där det kulturellt betingade könet ofta benämns genus.

...

Läs mer i Wikipedia