Valt ämne

Wikipedia

Arbetsrätt, den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer i Wikipedia