Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som har avlagt en juristexamen kallas jurist.

Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap.

Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket inte är att förväxla med sociala normer.

Läs mer i Wikipedia