Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett val är i politiken den process där en eller flera personer utses till ett politiskt ämbete eller att bli en (inte nödvändigtvis politisk) förtroendevald ledamot.

Läs mer i Wikipedia