Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Sociologi är den vetenskapliga disciplin som studerar samhällen, grupper, institutioner, mönster i sociala relationer, socialt beteende respektive relationerna mellan dessa fenomen. Med andra ord, den generella vetenskapen om samhället. Sociologins ambition är att förstå och analysera den mångfacetterade grund av sociala processer som föreligger såväl i relation till samhället i helhet, som i den enskildes erfarenheter och förutsättningar.

Sociologi skiljer sig därav från andra samhällsvetenskapliga discipliner genom att studera hela spektrumet från mikro- till makroperspektiv, till skillnad från exempelvis rättsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap vilka studerar hur olika sociala delsystem fungerar. Till följd av att det rent teoretiskt finns en sociologi om "allting" inom de samhälleliga ramarna (precis som det finns en "filosofi" om allting), finns det en lång rad subdiscipliner till sociologi. Några exempel på subdiscipliner är medicinsk sociologi

...

Läs mer i Wikipedia