Valt ämne

Wikipedia

Frank Nore Ingemar Norold, född 3 januari 1938 i Laholm, död där 22 juli 2004, var en excentrisk amatörfilmare och lokalkändis i Laholm, med smeknamnet Laholms Fellini, blev välkänd för sina konstnärligt komplexa filmer. Till exempel Terror, Kalla kårar och Linda flickebarnet.

Vid Norolds död uppstod ett problem på grund av de krav han ställt i sitt testamente. Han hade testamenterat sina fastigheter och övriga tillgångar, inklusive 30 katter, till Djurens rätt. Det var dock villkor att en del av fastigheten skulle bli museum och resten inte fick hyras ut. Detta skulle bli för kostsamt, så Djurens rätt tackade nej. Även Svenska Diabetikerförbundet tackade nej. Huset köptes 2008 av fastighetsbolaget Nemea.

Nore Norolds filmer gavs ursprungligen ut på VHS och kunde hyras hos lokala videouthyrningsbutiker. Först 2014, tio år efter hans död gavs hans filmer ut på DVD i form av en samlingsbox bestående av hans långfilmer, kortfilmen

...

Läs mer i Wikipedia