Valt ämne

Wikipedia

För botanikern med samma namn, se Albert Nilsson (botaniker), för hembygdsskildraren, se Hackås-Nisse.

Johan Albert Nilsson, född den 12 september 1878 i Halmstad, död den 7 januari 1936, var en svensk litteraturhistoriker.

Nilsson var först kroppsarbetare, fick sent börja studera, blev 1898 student i Lund, där han 1909 disputerade för doktorsgraden med avhandlingen Guyaus estetik (1909; andra upplagan 1919) och samma år blev docent i estetik. År 1922 fick han professors namn, fick 1923 en personlig professur i estetik med litteraturhistoria vid Lunds universitet och blev 1924 professor i litteraturhistoria med poetik efter Fredrik Böök. Sistnämnda år blev han även ledamot av Samfundet De Nio efter Göran Björkman.

Av hans arbeten kan nämnas Tegnérs estetiska och filosofiska studier (1913; inledning till de av Nilsson utgivna "Tegnérs filosofiska och estetiska skrifter"), J.F. Neikter (i Samlaren, XXXIV), Thorild

...

Läs mer i Wikipedia