Valt ämne

Wikipedia

Nidingen är ett lågt skär med fyrplats i Onsala socken i Kungsbacka kommun i Hallands län..

Ön, som även är naturreservat, har med sina omgivande rev i alla tider utgjort en fara för sjöfarten. Nidingen uppges troligen vara en så kallad ändmorän (och består således inte av fast berg). Skäret är beläget i Kattegatt utanför Vendelsöfjorden, mellan Väröbacka i Varbergs kommun och Frillesås, Åsa och Onsala i Kungsbacka kommun, till vilken Nidingen också hör. Avståndet till land är cirka 10 km (5,5 sjömil). Nidingen är en kronoholme. Fyrplatsen har tre statliga byggnadsminnen – Nidingens östra fyrtorn (1935), Nidingens västra fyrtorn (1935 och 1993) och Nidingens nya fyrtorn (1993).

...

Läs mer i Wikipedia