Valt ämne

Wikipedia

Malmöhus län var ett svenskt län som låg i södra, mellersta och nordvästra Skåne. Residensstad var Malmö. Länsbokstaven var M. År 1997 bildades tillsammans med Kristianstads län det nya länet Skåne län. Dess areal uppgick vid sammanslagningen till 4 752 km2.

Läs mer i Wikipedia