Valt ämne

Wikipedia

Reseskildring är en litterär skildring av en genomförd resa, således en berättelse med en röd tråd och inte bara en resedagbok, loggbok eller en uppräkning av besökta platser. En reseskildring inkluderar i regel beskrivningar av de besökta platserna, men är inte tänkt att användas i första hand som ett praktiskt hjälpmedel på det sätt en reseguide är. Den kan ha formen av ett reportage, men också vara en skönlitterärt gestaltande berättelse.

Läs mer i Wikipedia