Valt ämne

Wikipedia

Politisk geografi är den del av kulturgeografin som studerar jordens politiska indelning, särskilt med avseende på stater och statsgränser.

Läs mer i Wikipedia