Valt ämne

Wikipedia

Morkullor (Scolopax) är ett släkte med fåglar i familjen snäppor inom ordningen vadarfåglar.

Släktet morkullor omfattar åtta nu levande arter:

Lämningar av ytterligare två arter som dog ut under holocen har upptäckts i Västindien:

Läs mer i Wikipedia