Valt ämne

Wikipedia

Moderata samlingspartiet (M), vanligen Moderaterna, är ett liberalkonservativt politiskt parti i Sverige. Moderaterna är Sveriges näst största parti sett till antal mandat i riksdagen. Partiledare är sedan 1 oktober 2017 Ulf Kristersson.

Moderata samlingspartiet antog sitt nuvarande namn 1969 som ersatte det tidigare Högerpartiet som använts från 1952, och som grundades som Allmänna valmansförbundet 1904. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Moderaterna. Från valrörelsen 2006 till och med april 2019 betecknade partiet sig som Nya Moderaterna; detta var dock inte ett officiellt namn.

Partiet har sedan 1979 blivit det största borgerliga partiet och det näst största partiet (efter Socialdemokraterna) i alla riksdagsval. Partiet har sedan ombildningen 1969 tagit två statsministerposter, av Carl Bildt mellan 1991 och 1994 och Fredrik Reinfeldt mellan 2006 och 2014, samt suttit i regering vid två tillfällen under Thorbjörn Fälldin. Från och med 2004

...

Läs mer i Wikipedia