Valt ämne

Wikipedia

Missionshus började byggas i mycket stort antal i hela Sverige och Norge från 1850-talet. De var en följd av en mycket stor folkväckelse, som först åtminstone delvis på grund av Konventikelplakatet höll sig inom Svenska kyrkan, men från 1860-talet blev alltmer självständig. Snabb befolkningsökning under 1800-talet tvingade också fram hundratals nya kyrkor för Svenska kyrkan (se Tegnérlada).

...

Läs mer i Wikipedia