Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Mission (latin missio, sändning) är främst verksamhet som avser utbredande av en religion genom undervisning och andlig påverkan. Begreppet förknippas främst med kristendomen och den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär. Till icke missionerande religioner hör zoroastrismen och judendomen.

Ordet mission har även använts för svensk militärs utlandstjänstgöring. Det tidigare svenska bruket av att benämna diplomatisk beskickningar "diplomatiska missioner" har avtagit.

...

Läs mer i Wikipedia