Valt ämne

Wikipedia

En milstolpe eller milsten är en föregångare till vägmärken. Ordet milstolpe används idag ofta i överförd bemärkelse om ett etappmål i ett större projekt, eller en viktig händelse under till exempel ett krig. Milstenarna har i sin föregångare i miliaria; stencylindrar som var uppsatta längs romarrikets huvudvägar och angav avståndet till Rom eller närmsta centralort.

Läs mer i Wikipedia