Valt ämne

Wikipedia

Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var en enskild järnväg mellan Varberg och Halmstad via Falkenberg. Den 74 kilometer långa banan stod färdig 1886. Banan inköptes den 1 januari 1896 av Svenska staten genom Statens Järnvägar. Den kom sedan att ingå i Västkustbanan.

...

Läs mer i Wikipedia