Valt ämne

Wikipedia

Martin Luthers kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2016 tillhör Halmstads församling (tidigare Martin Luthers församling) i Göteborgs stift. Den ligger i stadsdelen Nyhem i centralorten i Halmstads kommun.

Läs mer i Wikipedia