Valt ämne

Wikipedia

Makrillfiskar (Scombridae) är en familj i ordningen abborrartade fiskar som lever i salt och bräckt vatten.

De har en spolformig, obetydlig hoptryckt kroppsform, väl utvecklad tandbyggnad, två ryggfenor och vanligen även smärre så kallade bifenor. Bukfenorna sitter på bröstet samt har en taggstråle och fem mjuka strålar.

Arterna av denna familj är talrikt förekommande såväl i den tropiska zonen som i de tempererade. De är ytterst snabba rovfiskar.

Ur ekonomisk synvinkel är denna fiskfamilj, som omfattar omkring 50 arter uppdelade i 15 släkten, en av de viktigaste.

...

Läs mer i Wikipedia